بازدید استاندار اسبق اردبیل جناب آقای دکتر خدابخش از مجموعه تولیدی آسانسور رحیم زاده

بازدید استاندار اسبق اردبیل جناب آقای دکتر خدابخش از مجموعه تولیدی آسانسور رحیم زاده

دیدگاهتان را بنویسید