پروژه های پله برقی

صنایع آسانسور رحیم زاده نمایندگی پله برقی های SRH  و FUJI HD در ایران ، با دارا بودن متخصصین در زمینه نصب و مونتاژ پله برقی و خدمات پس از فروش آن ، اقدام به فروش و نصب پله برقی های متعددی در اماکن تجاری و خدماتی به شرح ذیل نموده است :

پروژه های پله برقی

نام پروژه : پلازا پارک تبریز

پروژه اجرایی پله برقی

نام پروژه : استارمال اهواز

پروژه اجرایی پله برقی

نام پروژه : مجتمع تجاری هلال اردبیل

پروژه اجرایی پله برقی

نام پروژه : بازار نیایش اهواز

پروژه اجرایی پله برقی

نام پروژه : پروژه شهرداری اردبیل

پروژه اجرایی پله برقی

نام پروژه : رویال پارس اهواز

پروژه اجرایی پله برقی

نام پروژه : پاساژ سرو اردبیل

پروژه اجرایی پله برقی

نام پروژه : پاساژ زعفرانیه اردبیل

پروژه اجرایی پله برقی

مراحل نصب پله برقی

مراحل نصب پروژه رویال پارس اهواز

مراحل نصب پروژه هلال اردبیل

مراحل نصب پروژه پلازا پارک تبریز

مراحل نصب پروژه زعفرانیه اردبیل

مراحل نصب پروژه پاساژ سرو اردبیل​

مراحل نصب پروژه پاساژ سرو اردبیل​

مراحل نصب پروژه زعفرانیه

مراحل نصب پروژه هلال اردبیل

مراحل نصب پروژه هلال اردبیل

مراحل نصب پروژه رویال پارس اهواز

مراحل نصب پروژه هلال اردبیل

مراحل نصب پروژه استار مال اهواز

مراحل نصب پروژه پاساژ سرو اردبیل

مراحل نصب پروژه شهرداری اردبیل

مراحل نصب پروژه شهرداری اردبیل