تماس با ما

دفتر مرکزی

شماره تماس : 88771419 - 021

دفتر فروش

اردبیل . خیابان ججین . فروشگاه دائمی آسانسور رحیم زاده

شماره تماس :33257791 - 045

کارخانه

اردبیل . شهرک صنعتی شماره یک . انتهای خیابان نهم . صنایع آسانسور رحیم زاده

شماره تماس : 33640064 - 045

sale manager

مدیر فروش

09125947826

پست الکترونیک