پروژه های پله برقی

پله برقی ها از نظر کاربرد به 3 دسته indoor  ، outdoor  ،  semi outdoor تقسیم می شوند که به ترتیب در محیط بسته ( داخل ساختمان ) ، محیط آزاد ( بیرون از ساختمان ) و نیمه بسته ( زیر پل های عابر پیاده ) استفاده می گردند . پله های برقی معمولا در دو زاویه 30 و 35 درجه طراحی می شوند . پله های مکان های عمومی به صورت Heavy duty که همان پله های معمولی تقویت شده هستند که برای کار در شرایط دشوار طراحی می شوند .

عرض پله ها معمولا 60 ، 80 یا 100 سانتیمتر بوده و معمولا از جنس استیل یا آلومینیوم دایکاست می باشد و همچنین با توجه به کاربرد و نوع معماری چینش پله برقی ها به صورت Criss-Cross  ، Parallel  ، Single-Continuous می باشند .

شرکت SRH پله برقی های خود را با توجه به نوع کاربری در 3 مدل GRE20  ، GRE30 ، GRE Public transport تولید و عرضه می نماید .